Hlavná stránka » 🇦🇺 Austrália

🇦🇺 Austrália

Najmenší svetadiel, ktorý sa rozprestiera po oboch stranách obratníka Kozorozca. Západnú časť kontinentu zaberá Veľká západoaustrálska plošina s priemernými nadmorskými výškami 300-500 m, z ktorej vystupujú pohoria Kimberley a Arnhemská zem na severe a Mac Donellove vrchy a Musgravove vrchy v strede. Polopúšte a krovinaté stepi obkolesuje úzka probrežná nížina. Na východ od Veľkej západoaustrálskej plošiny sa rozprestiera Stredoaustrálska panva, tvorená tromi rozsiahlymi púštnymi panvami, oddelených od seba nízkymi chrbtami.

Na východnom pobreží sa dvíha Veľké predelové pohorie, ktoré sa tiahne v dĺžke 3000 km v severo-južnom smere. Tu sa nachádza aj najvyšší bod Austrálie, Mount Kosciusko (2229 m). Krajinu osídlili pred 50 000 rokmi pôvodní obyvatelia, ktorí dnes žijú v neradostných podmienkach. Prví Európania vstúpili na tento kontinet v stredoveku (1778), ktorý vtedy nazývali Terra Australis (Južná zem). Táto anglická kolónia v prvopočiatkoch slúžila ako trestanecká kolónia a až neskôr od 19.st. tu prisťahovalci vybudovali produkčnú poľnohospodársku výrobu.

Nezávislosť získala v roku 1901. Má bohaté zdroje nerastných surovín (bauxit, olovo, medené a niklové rudy, železnú rudu, urán, striebro, diamanty a čierne uhlie, cín). Ťažba nerastných surovín má mimoriadne významné postavenie v hospodárstve krajiny, i keď kolísanie svetových cien surovín negatívne vplýva na hodnotu exportu, keďže Austrália vyváža na svetové trhy takmer nespracované suroviny. Priemysel sa rozvíja aj čiastočne s podporou zahraničného kapitálu, a to najmä odvetvia hutníctva železa, strojárenstvo a elektronický a potravinársky priemysel. Chemický priemysel je lokalizovaný pri prístavoch (rafinérie ropy, spracovanie soli). Ostatné priemyselné odvetvia majú len miestny význam (napr. textilný priemysel). Druhým hlavným pilierom exportu sú poľnohospodárske produkty, takmer 70% produkcie sa vyváža (bavlna, pšenica, cukor, mäso). Pre poľnohospodárstvo sú charakteristické extenzívny a čiastočne intenzívny chov hospodárskych zvierat (ovce, hovädzí dobytok) pre intenzívnu rastlinnú výrobu, ktorá sa realizuje farmárskym spôsobom sú typické plodiny: zelenina, vinič, ryža, cukrová trstina, ovocie.

Austrália má dobre rozvinutú železničnú a leteckú dopravnú sieť. Niekoľko diaľnic pretína Austráliu vo všetkých smeroch. V posledných rokoch sa začal prudko rozvíjať cestovný ruch.

Zastupiteľský úrad pre SR

Adresa: Mattiellistrasse 2, A-1040 Viedeň, Rakúska republika
Tel.: (+43-1) 50 67 40
Fax:
(+43-1) 504 11 78 (politické záležitosti)
(+43-1) 513 29 08 (imigrácia)
(+43-1) 513 16 56 (konzulárne záležitosti/ administratíva)
http://www.austria.embassy.gov.au
24-hod. núdzový konzulárny kontakt: +61 2 62 61 33 05
Otváracie hodiny: pondelok – piatok 08.30 – 16.30

Konzulárne oddelenie:
Fax.: (+43-1) 513 16 56
Otváracie hodiny: pondelok – piatok 09.00 – 12.30, 14.00 – 16.00

Imigračný úrad:
Tel.: (+43-1) 50 67 40
Fax: (+43-1) 513 29 08
visaquestions.vienna@dfat.gov.au
Otváracie hodiny: 
pondelok – piatok 09.00 – 11.00 (telefonické otázky)
10.00 – 12.00 (po dohovore)

Štátny sviatok: 26. január – Deň Austrálie (1788)

  • Cestovné doklady

    Platný cestovný pas.

  • Víza

    Pre vstup do Austrálie je nutné vízum, väčšinou sa dá vybaviť prostredníctvom CK.

  • Colné a devízové predpisy

    Osoby staršie ako 18 rokov môžu do Austrálie bezcolne doviesť veci osobnej potreby, 1 liter alkoholických nápojov a 250 g tabaku. Maximálna hodnota tovaru, ktoré podlieha precleniu, je stanovená na 400 AUD (200 AUD pre osoby mladšie ako 18 rokov).

WordPress Image Lightbox Plugin