Hlavná stránka » 🇧🇩 Bangladéš

🇧🇩 Bangladéš

Zastupiteľský úrad pre SR

Adresa: Dovestrasse 1, D-10587 Berlín, Spolková republika Nemecko
Tel.: (+49-30) 39 89 75 0
Fax: (+49-30) 39 89 75 10
info@bangladeshembassy.de 
http://www.bangladeshembassy.de 
Otváracie hodiny: pondelok – piatok 09.00 – 13.00, 14.00 – 17.00

Štátny sviatok:  26. marec – Deň nezávislosti (1971)

  • Cestovné doklady

    Pre občanov SR je potrebné mať platný cestovný pas s dobou platnosti presahujúcou dĺžku plánovaného pobytu v krajine.

  • Víza

    Pre občanov SR platí vízová povinnosť, vízové poplatky sú na recipročnej báze okolo 20 USD a viac, podľa typu víza. Odporúča sa zaobstarať si vízum na zastupiteľskom úrade. Vízum je možné získať aj na letisku v Dhake, avšak len na obmedzenú dobu 15 dní pobytu. Takéto vízum je potom veľmi zložité predĺžiť.

  • Colné a devízové predpisy

    Dovoz valút nie je obmedzený, len je pri colnej kontrole nutné vyplniť “Currency declaration form”. Tento formulár môže byť vyžadovaný pri výmene valút v bankách či pri odjazde z krajiny. Musí sa vyviezť rovnaké množstvo cudzej meny, aké bolo deklarované pri príjazde, alebo preukázať výmenu potvrdením z banky. Povoľuje sa len dovoz vecí osobnej potreby, 200 cigariet a 1 liter alkoholického nápoja. Colné kontroly sú zamerané na spotrebnú elektroniku a výpočtovú techniku, ako aj na všetky omamné látky a narkotiká. Pozor na prípadnú prehliadku na výstupe z krajiny! Množstvo vyvážaných peňazí nesmie byť väčšie, než koľko bolo deklarované pri vstupe mínus vymenené valuty (uschovať doklad o zmene valút). Bangladéšsku menu (takka) je možné vymeniť na USD len pri odjazde z krajiny, a to v určenej zmenárni vo výške maximálne 500 takka. V prípade potvrdeného colného a devízového prehlásenia môže byť spätne vymenená čiastka až do výšky jednej štvrtiny z celkovej čiastky deklarovanej pri vstupe, maximálne však 6.000 takka. Zo skúseností cestovateľov však vyplýva, že sa na spätný výkup bangladéšskej meny nedá spoliehať, najmä nie v nočných hodinách, v piatok a sobotu.

WordPress Image Lightbox Plugin