Staňte sa našim partnerom

PARTNERSKÉ PROGRAMY

Je to najvyššia forma spolupráce. Dostávate všetky možnosti na prezentáciu Vašej spoločnosti alebo činnosti. Sila tejto voľby je v jej komplexnosti, kde pokrývame všetky možnosti propagácie. V rámci tohto programu je možná spolupráca na 6 mesiacov – SMALL PARTNER, alebo na 12 mesiacov – TOP PARTNER.

Obsah jednotlivých verzií je rovnaký, rozdiel je iba v dlžke partnerstva a v cene.

Obsah balíka PARTNER:

HEAD banner 728×90 px

– v hlavičke vedľa loga stránky – Zobrazuje sa na celom portáli – rotácia 5:1 – možno kedykoľvek meniť,

SIDE banner 300×600 px

– v pravom sidebare – rotácia 5:1 – s posuvom – možno kedykoľvek meniť,

POST banner 800×300 px

– na konci a začiatku každeho článku – rotácia 5:1 – možno kedykoľvek meniť,

Inzercia A4

– v každom vydaní časopisu Travelista – umiestnená na 2.strane časopisu – možno meniť do každého vydania,

Logo

– v pätičke portálu Travelista,

Reklama Newsletter

– 800 x 200 px v každom newslettri Travelista – cca 60x za mesiac na cca 175 tisíc emailov – možno meniť do každého vydania

[wcp-price-table columns=”2″ table1headingtext=”SMALL PARTNER” table1pricesymbol=”€” table1price=”599″ table1pricetagline=”6 mesiacov” table2options=”” table1buttontext=”Mám záujem” table1buttonurl=”mailto:[email protected]?subject=SMALL%20PARTNER%20-%20objedn%C3%A1vka&body=Z%C3%A1v%C3%A4zne%20objedn%C3%A1vam%20program%20SMALL%20PARTNER%20na%20port%C3%A1li%20TRAVELISTA.%0A%0AFAKTURA%C4%8CN%C3%89%20%C3%9ADAJE%3A%0ASpolo%C4%8Dnos%C5%A5%3A%0AUlica%3A%0APS%C4%8C%3A%0AMesto%3A%0AI%C4%8CO%3A%0AI%C4%8C%20DPH%3A%0A%0AKontaktn%C3%A1%20osoba%3A%0ATel.%20kontakt%3A%0AEmail%3A” table1headingcolor=”#ffffff” table1headingbg=”#81d742″ table1buttonbg=”#c1272d” table1buttoncolor=”#fff” table1bodybg=”#FFFFFF” table1bodycolor=”#000000″ table1buttonhover=”” table2headingtext=”TOP PARTNER” table2pricesymbol=”€” table2price=”899″ table2pricetagline=”12 mesiacov” table2options=”” table2buttontext=”Mám záujem” table2buttonurl=”mailto:[email protected]?subject=TOP%20PARTNER%20-%20objedn%C3%A1vka&body=Z%C3%A1v%C3%A4zne%20objedn%C3%A1vam%20program%20TOP%20PARTNER%20na%20port%C3%A1li%20TRAVELISTA.%0A%0AFAKTURA%C4%8CN%C3%89%20%C3%9ADAJE%3A%0ASpolo%C4%8Dnos%C5%A5%3A%0AUlica%3A%0APS%C4%8C%3A%0AMesto%3A%0AI%C4%8CO%3A%0AI%C4%8C%20DPH%3A%0A%0AKontaktn%C3%A1%20osoba%3A%0ATel.%20kontakt%3A%0AEmail%3A” table2headingcolor=”#ffffff” table2headingbg=”#1e73be” table2buttonbg=”#c1272d” table2buttoncolor=”#fff” table2bodybg=”#FFFFFF” table2bodycolor=”#000000″ table2buttonhover=”” ]


BANNEROVÁ REKLAMA

Bannerová reklama, pre NON-PARTNER klientov je možná iba

SIDE banner 300×600 px

– v pravom sidebare – rotácia 5:1 – s posuvom – možno kedykoľvek meniť

Cena na 1 týždeň: 40 €


ČLÁNKY A PR

Pre NON-PARTNER klientov

1x (PR) Článok o akejkoľvek destinácií
(dodanie vo formáte WORD) môže obsahovať:

– maximálne 5 odkazov na Váš web
– maximálne 5 fotografií (šírka: 1200 px) dodať samostatne
1 titulná fotografia (1920 x 1080 px) dodať samostatne

Cena 1 článok: 5 €
Avízo na článok emailovým newsletrom
(175 tisíc emailov): + 10 

Balík 5x článok: 20 €
Avízo na článok emailovým newsletrom
(175 tisíc emailov): + 20 € za celý balík 

Balík 10x článok: 60 €
Avízo na článok emailovým newsletrom
(175 tisíc emailov): v cene balíka