You dont have javascript enabled! Please enable it!

Dronom ponad…

video_library 16 Videos


Kúzlo cestovania

Cestovanie je úžasným koníčkom miliónov ľudí na celom svete. Ľuďom poskytuje aj rôzne výhody. Toto je dôvod, prečo je cestovanie dôležité. Možnosť presúvať sa z jedného miesta na druhé je hlavnou cnosťou, ktorú človek vôbec môže mať. Touto schopnosťou sú zabezpečení všetci ľudia a zvieratá, ale ľudia sú vždy o krok vpred.

00:32 Read time

00:03 Read time

00:30 Read time

00:24 Read time

00:39 Read time

00:29 Read time

00:14 Read time

00:28 Read time

00:16 Read time

01:07 Read time

00:25 Read time

00:37 Read time

00:38 Read time

00:31 Read time

01:01 Read time

error: Varovanie: Obsah je chránený !!