Spracovanie osobných údajov – GDPR

Ak ste návštevníkom nášho blogu a odberateľom noviniek, poskytujete nám svoje osobné údaje. My vaše údaje spracovávame a zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Podriaďujeme sa požiadavkám Nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Kto je správcom vašich osobných údajov

Správcom osobných údajov je Digital Media House s.r.o., Bratislava, ktorá prevádzkuje webové stránky Travelista.sk. Správca vaše údaje spravuje a určuje, ako dlho budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom.

Vyhlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonné povinnosti alebo udeleného súhlasu
  • plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov
  • umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Aké údaje spracovávame a prečo

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým preto, aby sme vám mohli poskytovať, čo najkvalitnejší obsah a informovať vás o novinkách. Jednotlivé dôvody spracovania:

E-mailové kampane a newslettre

E-mailom vám posielame novinky, ku ktorým ste sa prihlásili. Spracovávame váš e-mail, sledujeme na čo klikáte v e-maily a aké typy e-mailov od nás otvárate, za účelom lepšieho výberu obsahu, ktorý by vás mohol zaujímať.

Súťaže

Ak sa zúčastňujete nejakej našej súťaže, spracovávame váš e-mail iba za účelom kontaktovania v prípade výhry. Po skončení súťaže váš kontaktný údaj z našej databázy vymažeme, ak nám explicitne nepotvrdíte súhlas so zasielaním ďalších e-mailov.

Osobné údaje spracovávame po dobu trvania vášho súhlasu, najdlhšie však 10 rokov od udelenia súhlasu.

Prenos osobných údajov tretím osobám

Vaše údaje spracováva výhradne správca Ilavský Juraj.

Aby sme mohli merať, ako sa vám na našom blogu páči, kde trávite najviac času a kam klikáte, používame ďalšieho poskytovateľa služieb pre určité spracovateľské operácie. Tým je spoločnosť XXX pomocou meracieho kódu.

Odovzdávanie vašich dát mimo Európsku Úniu

Vaše dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie. Dáta o prístupe na webstránky analyzujeme prostredníctvom partnera v USA. Spolupracujúci partner je plne pripravený a spĺňa všetky náležitosti GDPR.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše dáta sú u nás v bezpečí. Prijali sme technické opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov v súlade s čl. 32 GDPR. Využívame zabezpečenie osobných údajov šifrovaním prenosu dát pomocou HTTPS protokolu (ten zámok, čo je vedľa našej URL adresy;-)).

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: [email protected]

  • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnú stránku sa zásadami spracovanie osobných údajov.
  • Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám do 30 dní doložíme, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
  • Ak sa u vás niečo zmení alebo zbadáte svoje osobné údaje ako neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
  • Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste námietkou napadli spracovanie. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.
  • Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady počas lehoty stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na e-mail.
  • Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.
  • Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. E-maily s inšpiráciou a novinkami vám zasielame len na základe vášho súhlasu. Ich odber môžete kedykoľvek ukončiť stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

Mlčanlivosť

Sme povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu tiež vaše údaje žiadnej inej tretej strane nevydáme.

Ako nás môžete kontaktovať

Či už na nás máte akúkoľvek otázku alebo požiadavku, môžete nás kontaktovať ne e-mailovej adrese: [email protected]

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť 25. 5. 2018