Lepší, krajší, bláznivejší...

Po 6 mesačnej prestávke sme naspäť. Zložili sme celkom nový tím, webstránku sme prezliekli do nového šatu a my vyrážame za novými zážitkami...
Niekoľko faktov o Travelista.sk
 1. Všetci tvorci obsahu Travelista.sk sú absolventmi prestížnej Londyn Royal Academy of Art v odbore kamera alebo fotografia
 2. Všetky krajiny a miesta o ktorých píšeme, sme osobne navštívili počas 15 rokov čo sa venujeme foteniu a natáčaniu dokumentárnych filmov pre National Geographic
 3. Doteraz máme za sebou 113 krajín, takže je sa na čo tešiť pri písaní článkov
 4. Nechceme písať iba tuctové články, pripomínajúce texty z katalógov cestovných kancelárií
 5. V článkoch chceme prinášať iný pohľad na to, o čom píšeme
 6. Snažíme sa v každom článku pracovať aj s históriou krajiny, miestnou kultúrou a pod.
 7. Od januára 2020 budeme mať vyhradený stály cestovateľský tím Travelista
 8. V tíme bude majiteľ DARK Studio Ltd. – Juraj (kamera, foto), nová posila Zuzana (itinerár, asistencia), ktorá síce pracuje DARK Studiu už od roku 2017, ale do VIP cestovateľského tímu sa dostala pred pár mesiacmi a už stihla absolvovať niekoľko ciest, Steve (kamera, foto) a Martin (drony).
 9. Juraj a Zuzana vyrážajú na cesty zo Slovenska a Steve s Martinom z londýnskej centrály DARK Studio Ltd.
 10. Prvý krst ohňom zažila Zuzka v Čiernej hore a na Santorini, a už sa stihla aj zobraziť na hlavnej stránke portálu, ďalej na titulnej fotografii v článku Čierna Hora – exotika na dosah. a v článku Sveti Stefan – raj pre vyvolených
 11. Nakoľko Zuzana je z celého tímu najfotogenickejšia, tak logicky sa ju budeme snažiť dostávať častejšie do našich objektívov. Veríme, že tento krok ocení hlavne mužská časť našich čitateľov
 12. Ako jediní na Slovensku, máme certifikáciu ako oficiálny tester hotelov a resortov pre magazíny National Geographic Traveller a Wanderlust
Kam ideme najbližšie?

SRÍ LANKA

– január 2020

Upozornenie
Webstránka je stále v prestavbe. Doľaďujeme množstvo detailov, skúšame a testujeme čo najlepšie zloženie obsahu a grafických prvkov. Preto sa môže stať, že niektoré sekcie alebo stránky nie sú funkčné. Za diskomfort sa Vám ospravedľujeme… Všetky články na hlavnej stránke sú v poriadku a môžete smelo čítať.
error: Obsah je chránený !!